تشریح سامانه سمپاپ

سامانه مدیریت پایش و ارزیابی پروژه‌ها موسوم به «سمپاپ» طی دو ماه گذشته در تمام بخشهای شرکت، جانشین سامانه قدیمی‌تر Task Performance شده است و از این پس بسیاری از شاخصهای اجرایی کارکنان بر اساس این سامانه محاسبه خواهد شد. در همین راستا در روز سه شنبه ۱۶ تیرماه ۹۴ این سامانه طی جلسه‌ای با حضور سرکار خانم مهندس نجبایی مدیریت شرکت، برای جناب حاج آقا گلشیرازی و جناب آقای دکتر راد رئیس هیئت مدیره توسط مهندس توکل تشریح شد.

بیشتر بخوانید

همکاری در طراحی پرتال

دوستان و همکارانی که علاقمند هستند در طراحی گرافیکی و یا تهیه مطلب پرتال همکاری داشته باشند، لطفا با مدیریت پرتال هماهنگی نمایند تا بتوانیم پس هماهنگی با مدیرانشان، وظایف مربوط در سامانه SAMPAP برایشان ایجاد بگردد.

بیشتر بخوانید

آشنایی با TickIT

الزامات استاندارد TickIT طی یک چهارساعت در روز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه با حضور رئیس هیئت مدیره جناب آقای دکتر راد و مدیریت عامل شرکت سرکار خانم مهندس نجبایی و کلیه کارکنان شرکت توسط جناب آقای مهندس نوریان تشریح شد و پس از آن نیز جلسه‌ای تکمیلی با حضور مدیران واحدهای مختلف شرکت برگزار شد و از سمت مدیریت تاکید گردید که می‌بایست قدمهای اجرایی برای عملیاتی کردن استاندارد TickIT در شرکت برداشته شود.

بیشتر بخوانید

چارت سازمانی

چارت سازمانی جدید شرکت اک تک تکنولوژی کیش پس از ارائه مدیریت شرکت به هئیت مدیریه و تایید آن، به واحد اداری ابلاغ گردید و قرار بر آن شد که بر مبنای این چارت سازمانی شرح وظایف هر یک از سمتهای سازمانی مورد تجدید نظر قرار گیرد و نیازهای آموزشی و مهارتهای آن تعیین گردد.

بیشتر بخوانید