تبریک به مهندس نقدی

با خوشحالی باخبر شدیم که جناب آقای مهندس عمار نقدی، کارشناس محترم سیستم‌های بازرگانی شرکت، پیشرفت بزرگی در پروژه زندگی خود داشته و وارد فاز زندگی مشترک شدند. برای ایشان و همسر محترمشان که با اقدام بی‌نظیر زندگی مشترک خود را با کاشت درخت به جای قربانی کردن گوسفند آغاز کرده‌اند، تبریک می‌گوییم .

ادامه