عضو جدید فامیل اک تک

با خوشحالی با خبر شدیم، عضو جدیدی به فامیل بزرگ اک تک پیوست. علی‌رضا پسر جناب آقای مهندس موسوی‌پور مدیر محترم اجرایی پروژه‌ها به تازگی به خانواده اک تک پیوستند و پروژه شادی بخش جدید در زندگی پدرش به راه انداخته است. از طرف تمام فامیل اک تک برایش آرزوی سلامت پایدار و روزهای شاد داریم.

ادامه