همکاری در طراحی پرتال

دوستان و همکارانی که علاقمند هستند در طراحی گرافیکی و یا تهیه مطلب پرتال همکاری داشته باشند، لطفا با مدیریت پرتال هماهنگی نمایند تا بتوانیم پس هماهنگی با مدیرانشان، وظایف مربوط در سامانه SAMPAP برایشان ایجاد بگردد.

بیشتر بخوانید