۱۵ ویژگی افراد نا موفق

در این دنیا که فرصتهای بیشماری روبرویمان قرار داده است افراد کمی را مشاهده می‌کنیم که از مزیتهای کنونی برای موفقیت بهره‌برداری کنند و کسانی که موفق می‌شوند آن را مدیون یک نسخه خطی نیستند. از طرف دیگر، محدودیتها و عیبهایی در افراد ناموفق وجود دارد که مانع موفقیت و استفاده از تواناییهایشان می‌شود.

بیشتر بخوانید