۱۵ ویژگی افراد نا موفق

در این دنیا که فرصتهای بیشماری روبرویمان قرار داده است افراد کمی را مشاهده می‌کنیم که از مزیتهای کنونی برای موفقیت بهره‌برداری کنند و کسانی که موفق می‌شوند آن را مدیون یک نسخه خطی نیستند. از طرف دیگر، محدودیتها و عیبهایی در افراد ناموفق وجود دارد که مانع موفقیت و استفاده از تواناییهایشان می‌شود.

بیشتر بخوانید

تبریک به مهندس نقدی

با خوشحالی باخبر شدیم که جناب آقای مهندس عمار نقدی، کارشناس محترم سیستم‌های بازرگانی شرکت، پیشرفت بزرگی در پروژه زندگی خود داشته و وارد فاز زندگی مشترک شدند. برای ایشان و همسر محترمشان که با اقدام بی‌نظیر زندگی مشترک خود را با کاشت درخت به جای قربانی کردن گوسفند آغاز کرده‌اند، تبریک می‌گوییم .

بیشتر بخوانید